Om oss

Bro och Stålkontroll är ett företag grundat av broingenjörer med mångårig erfarenhet inom branschen.
Grundarna vill verka i en bolagsform där de själva kan vara delaktiga i företagets framtid och utveckling. Därför är företaget till 100 % personalägt.
Bro och Stålkontroll specialiserar sig på kontroller och underhåll av olika typer av anläggningar, såsom broar, tunnlar, kajer och stålkonstruktioner.
Verksamheten innefattar allt från kontroller av anläggningar under byggskedet fram till beslut om utrivning.
Våra kunder består av stat, kommun, landsting och det privata näringslivet.