Stålspecialister

Stål- och rostskyddsexperter

Vi hanterar projekt i alla storlekar

Bro och Stålkontroll har ett flertal specialister inom stål- och rostskydd. Vi utför utredningar, material- och svetsanalyser, upprättande av svetsplaner, rostskyddskontroller samt oförstörande provningar av svetsar. Vi bistår även entreprenörer och byggherrar med tekniskt stöd. Våra projekt spänner från mindre konstverk till stora infrastrukturprojekt.

Vi är certifierade CA-Stål K, TR-Stål K. FROSIO level 3 samt svetsingenjör IWE.

Våra kompetenser inom oförstörande provningar av svets innefattar Visuell kontroll, magnetpulverprovning, ultraljudsprovning och Phased Array.

Projekt

En man svetsar på nya skurubron.

Itinera Scandinavian S.p.A.

BSK fungerar som sakkunnigt stål för Nya Skurubron. Uppdraget innebär teknisk konsultation för stålbyggnad och rostskydd av uppförande av den nya bron över Skurusundet.

En bild på tunnlarna i Stockholms tunnelbana.

Trafikförvaltningen Region Stockholm

BSK sköter byggledningen av reparationsåtgärder för stålkonstruktion i tunnelbanan sträckan Skanstull-Gullmarsplan.

En vattenledning i stål.

Haninge Kommun

BSK utför oförstörande provning av svetsar för ny vattenledning och teknikhus.