Om oss

Ett framgångsrikt företag sedan 2006

Bro och Stålkontroll startades 2006 av en grupp erfarna ingenjörer som hade en önskan att verka i en bolagsform där de själva kunde vara delaktiga i företagets utveckling.

Idag består vi på BSK av 15 ingenjörer som aktivt arbetar med att förbättra våra specialistområden för att bibehålla vår ledande ställning i branschen.

Bro och Stålkontroll är övertygade om att delaktighet föder engagemang, därför är vår ambition att samtliga medarbetare också ska vara delägare i bolaget.

Kvalitetsfokuserade ingenjörer

ISO-certifieringar

Bro och Stålkontroll har uppdraget i fokus. I kontinuerlig och lyhörd dialog med våra kunder finner vi tillsammans lösningar på de behov som finns.

För att säkerställa att vi arbetar på ett strukturerat och effektivt sätt är vi certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

En dekal för att BSK har en ISO 9001 certifiering.
En dekal för att BSK har en ISO 14001 certifiering.

Oavsett vad som händer

Ledande inom våra verksamhetsområden

Bro och Stålkontroll är verksamma inom områden som rör kontroll och underhåll av olika typer av konstruktioner. Vi har med vår erfarenhet och höga kompetensnivå blivit ledande i branschen. BSK verkar i Norden med brounderhåll och internationellt med stålbyggnad.

Ta kontakt med oss

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om vår verksamhet.