BaTMan

(Bridge and Tunnel Management)

BaTMan-expertis

BaTMan-specialister sedan 2003

Bro och Stålkontrolls BaTMan-specialister har arbetet med systemet sedan det startade 2003 och förstår hur viktigt det är att den information som registreras är relevant och korrekt. Vi fungerar som beställarstöd när det gäller underhållssystemet alla olika funktioner.

BSK:s uppdrag gällande BaTMan består i att skapa konstruktioner med all ingående data och dokumentation, registrera utförda åtgärder samt uppdatera uppgifter vid behov. Vi utför även planeringar i BaTMans planeringsverktyg.

BSK erbjuder även kurser i BaTMan för förvaltare och brukare.

Projekt

Bild på en väg, förbifart Stockholm.

Trafikverket

Förbifart Stockholm: BSK fungerar som rådgivande expertstöd gällande all inmatning i BaTMan både på central nivå och i de olika delprojekten. I uppdraget ingår även att agera som kontrollfunktion av registrerad data.

Bild på korsande broar underifrån.

Trafikkontoret Stockholm Stad

BSK verkar som beställarstöd gällande BaTMan. Vi skapar nya konstruktioner, uppdaterar uppgifter samt kopplar dokument i stadens brodatabas. Vi har även varit behjälpliga med att utföra åtgärdsplaneringar i systemet.

En man från BSK ror i en gummibåt under en gångbro i trä.

Nacka Kommun

BSK hjälper Nacka kommun att hålla alla uppgifter i BaTMan uppdaterade. Vi skapar nya konstruktioner, registrerar åtgärder samt kopplar dokument.