Entreprenadbesiktning

Besiktning av stål, betong och trä

Certifierade besiktningsmän

Bro och Stålkontroll utför entreprenadbesiktningar inom stål, betong och trä.

Projekten varierar mellan fastigheter, industri och infrastruktur. Våra besiktningsmän har lång erfarenhet och är specialister inom sina respektive teknikfack. Vi är certifierade besiktningsmän RISE med bred kunskap inom AB04, ABT06 och AMA-Hus samt AMA-Anläggning .

Projekt

En bild inne i dom nya tunnlarna för Stockholm tunnelbana. BSK är på plats med bilar för inspektion.

FUT Tunnelbanans utbyggnad

BSK utför besiktningar av stålkonstruktioner för den nya tunnelbanan som byggs i Barkaby, Nacka och Älvsjö.

Närbild på en grå stålbro.

Trafikverket

BSK besiktigar stålkonstruktioner för Förbifart Stockholm.

Bild på en byggnad. BSK har besiktigat byggnadens stålstomme.

Skanska Fastigheter

BSK besiktigar stålstommen på Stockholm New, en 29 våningars hög fastighet med kontor och kommersiella lokaler.