Vad vi gör

[ezcol_1half]

Broinspektion

Bro och Stålkontroll har lång erfarenhet av att bedöma skador och föreslå underhållsåtgärder på alla typer av broar. Våra medarbetare ger genom
noggranna inspektioner och kontroller förvaltaren ett beslutsunderlag för att
optimera sina förvaltningskostnader och se till att säkerhetskrav efterlevs.

Vi erbjuder:

 • Broinspektion utförd enligt de krav som ställs i BaTMan:s inspektionshandbok.
 • Redovisning enligt BaTMan.
 • Upprätta inspektionsprogram där man tar hänsyn till både ekonomi och funktionalitet.
 • Mätningar och avvägningar.
 • Provtagningar i stål, trä och betongkonstruktioner

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Stålkontroll

vad-vi-gor-stalkontroll-300x225

Bro och Stålkontroll har under lång tid arbetat med olika typer av stålkonstruktioner. Vi gör kontroller vid nybyggnad, utför regelbundna
inspektioner och hjälper till med underhållsplanering.

Vi erbjuder:

 • För-, slut- och garantibesiktningar
 • Tilläggskontroller och oförstörande provningar
 • Stålrevisioner och förbandsbesiktningar
 • Fristående expertstöd inom stålbyggnad
 • Rostskyddskontroller och målningsprogram
 • Provtagningar
 • Bygg och projektledning
 • Utredningar

[/ezcol_1half_end]