Bro och
Stålkontroll

Om oss

Bro och Stålkontroll
Specialister inom broinspektioner och stålkontroller

Bro och Stålkontroll är ett företag grundat av broingenjörer med mångårig erfarenhet inom branschen.
Grundarna vill verka i en bolagsform där de själva kan vara delaktiga i företagets framtid och utveckling. Därför är företaget till 100 % personalägt.
Bro och Stålkontroll specialiserar sig på kontroller och underhåll av olika typer av anläggningar, såsom broar, tunnlar, kajer och stålkonstruktioner.
Verksamheten innefattar allt från kontroller av anläggningar under byggskedet fram till beslut om utrivning.
Våra kunder består av stat, kommun, landsting och det privata näringslivet.

Projekt

Broinspektion
Trafikkontoret Stockholms stad

broinspektion-trafikkontoret-stockholms-stad-300x225

Inspekterar årligen hela brobeståndet. Vi utför även stålrevisioner, avvägningar och besiktningar.

Broinspektion
Strukton och Infranord

Årlig inspektion av samtliga broar och anläggningar inom tunnelbanenätet och kontaktledningsbanorna.
Detta har vi gjort sedan 2007.

Brojour
Stockholms Trafikkontor, Trafikverket, SL samt kommuner

brojour-stockholms-trafikkontor-trafikverket-sl-huddinge-kommun-nacka-kommun-300x225

Vi har jour 24 timmar om dygnet, årets alla dagar.
Uppdraget omfattar att med kort varsel infinna sig på plats och bedöma skador som kan uppstå i samband med olyckshändelse, såsom påkörningar.
Vi har haft jourverksamhet sedan 2007.

BaTMan
Kommuner, Trafikverket, SL, Åland

batman-300x180

Samtliga inspektioner registreras med foton i BaTMan.
Vi utför planeringar och hanterar objekt i BaTMan från nybyggnad till utrivning.

Stockholms Hamn
Utvecklingsprojekt Värtan

utvecklingsprojekt-vartan-300x225

Entreprenadsbesiktning utav terminalbyggnad, passagergångar och rörliga
ramper. Tillverkningskontrollen sker i Polen.

Trafikverket
Citybanan

citybanan-300x225

Här har vi uppdrag som biträdande besiktningsman när det gäller allt stål och rostskydd på hela sträckan.

Trafikkontoret Stockholms stad
Slussen – Guldbron

Tillverkningskontroll av allt stål i Zhongshan Kina samt besiktning i både
Zhongshan och i Stockholm.

NCC region öst
Vättenbron

En 620 m lång vägbro över Skepparpinan i Motala.
Vårt uppdrag är att bistå med teknisk support.

Vad vi gör

Vi erbjuder tjänster inom broinspektion och stålkontroll.

Broinspektion

Bro och Stålkontroll har lång erfarenhet av att bedöma skador och föreslå underhållsåtgärder på alla typer av broar. Våra medarbetare ger genom noggranna inspektioner och kontroller förvaltaren ett beslutsunderlag för att optimera sina förvaltningskostnader och se till att säkerhetskrav efterlevs.

Vi erbjuder:

 • Broinspektion utförd enligt de krav som ställs i BaTMan:s inspektionshandbok.
 • Redovisning enligt BaTMan.
 • Upprätta inspektionsprogram där man tar hänsyn till både ekonomi och funktionalitet.
 • Mätningar och avvägningar.
 • Provtagningar i stål, trä och betongkonstruktioner

Stålkontroll

vad-vi-gor-stalkontroll-300x225

Bro och Stålkontroll har under lång tid arbetat med olika typer av stålkonstruktioner. Vi gör kontroller vid nybyggnad, utför regelbundna inspektioner och hjälper till med underhållsplanering.

Vi erbjuder:

 • För-, slut- och garantibesiktningar
 • Tilläggskontroller och oförstörande provningar
 • Stålrevisioner och förbandsbesiktningar
 • Fristående expertstöd inom stålbyggnad
 • Rostskyddskontroller och målningsprogram
 • Provtagningar
 • Bygg och projektledning
 • Utredningar

Kontakt

Kontakta oss för mer information via telefon eller mail.

Jesper Antonsson VD, sakkunnig stål, broinspektion 073-9012902
Johan Olsson Besiktningsman stål, sakkunnig stål 073-9012903
Daniel Forsberg Broinspektion 073-9012904
Gunnar Nilsson Broinspektion 073-9012906
Jörgen Pettersson Broinspektion, mätning 073-9012908
Ditte de Bachtin Broinspektion, BaTMan 073-9012909
Christoffer Nilsson Broinspektion 073-9012913
Niclas Zetterkvist Broinspektion 073-9012920
Vahab Daneshvar Broinspektion 073-9012932
Thomas Ekelund Stål och rostskyddsexpert 073-9012942
Alexander Nilsson Broinspektion 073-9012947
Johan Wadsten OFP, sakkunnig stål 073-9012954
Cengiz Yilmaz OFP, sakkunnig stål 073-9012959
Erik Bertilsson Sakkunnig stål, broinspektion 073-9012961

Kontaktinformation

+46(0)73-901 29 02
Vretensborgsvägen 20
126 30 Hägersten