Bro och Stålkontroll

Om oss

Bro och Stålkontroll
Specialister inom broinspektioner och stålkontroller

Bro och Stålkontroll är ett företag grundat av broingenjörer med mångårig erfarenhet inom branschen.
Grundarna vill verka i en bolagsform där de själva kan vara delaktiga i företagets framtid och utveckling. Därför är företaget till 100 % personalägt.
Bro och Stålkontroll specialiserar sig på kontroller och underhåll av olika typer av anläggningar, såsom broar, tunnlar, kajer och stålkonstruktioner.
Verksamheten innefattar allt från kontroller av anläggningar under byggskedet fram till beslut om utrivning.
Våra kunder består av stat, kommun, landsting och det privata näringslivet.

Projekt

[ezcol_1half] Broinspektion Trafikkontoret Stockholms stad Inspekterar årligen hela brobeståndet. Vi utför även stålrevisioner, avvägningar och besiktningar. [/ezcol_1half] [ezcol_1half_end] Broinspektion Strukton och Infranord Årlig inspektion av samtliga broar och anläggningar inom tunnelbanenätet och kontaktledningsbanorna. Detta har vi gjort sedan 2007. [/ezcol_1half_end] [ezcol_1half] Brojour Stockholms Trafikkontor, Trafikverket, SL samt kommuner Vi har jour 24 timmar om dygnet, … Continue Reading

Vad vi gör

Vi erbjuder tjänster inom broinspektion och stålkontroll.

[ezcol_1half]

Broinspektion

Bro och Stålkontroll har lång erfarenhet av att bedöma skador och föreslå underhållsåtgärder på alla typer av broar. Våra medarbetare ger genom
noggranna inspektioner och kontroller förvaltaren ett beslutsunderlag för att
optimera sina förvaltningskostnader och se till att säkerhetskrav efterlevs.

Vi erbjuder:

 • Broinspektion utförd enligt de krav som ställs i BaTMan:s inspektionshandbok.
 • Redovisning enligt BaTMan.
 • Upprätta inspektionsprogram där man tar hänsyn till både ekonomi och funktionalitet.
 • Mätningar och avvägningar.
 • Provtagningar i stål, trä och betongkonstruktioner

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Stålkontroll

vad-vi-gor-stalkontroll-300x225

Bro och Stålkontroll har under lång tid arbetat med olika typer av stålkonstruktioner. Vi gör kontroller vid nybyggnad, utför regelbundna
inspektioner och hjälper till med underhållsplanering.

Vi erbjuder:

 • För-, slut- och garantibesiktningar
 • Tilläggskontroller och oförstörande provningar
 • Stålrevisioner och förbandsbesiktningar
 • Fristående expertstöd inom stålbyggnad
 • Rostskyddskontroller och målningsprogram
 • Provtagningar
 • Bygg och projektledning
 • Utredningar

[/ezcol_1half_end]

Kontakt

Kontakta oss för mer information via telefon eller mail.

Jesper Antonsson VD, sakkunnig stål, broinspektion 073-901 29 02
Johan Olsson Besiktningsman stål, sakkunnig stål 073-901 29 03
Daniel Forsberg Broinspektion 073-901 29 04
Gunnar Nilsson Broinspektion 073-901 29 06
Jörgen Pettersson Broinspektion, mätning 073-901 29 08
Ditte de Bachtin Broinspektion, BaTMan 073-901 29 09
Christoffer Nilsson Broinspektion 073-901 29 13
Niclas Zetterkvist Broinspektion 073-901 29 20
Vahab Daneshvar Broinspektion 073-901 29 32
Johan Tyrbo Broinspektion 073-901 37 71
Alexander Nilsson Broinspektion 073-901 29 47
Johan Wadsten OFP, sakkunnig stål 073-901 29 54
Cengiz Yilmaz OFP, sakkunnig stål 073-901 29 59
Erik Bertilsson Sakkunnig stål, broinspektion 073-901 29 61